Структура

Лайънс в България

Първите два Лайънс клуба в България – в градовете Карлово и София, се създават през 1992 г. Съгласно регистрацията в централата на Международната асоциация на Лайънс клубовете пръв е клубът в Карлово с президент-основател Иван Бакърджиев и спонсориращ клуб-кръстник от Франция.

В началото на 2002 г., в деня на официалното членство на Лайънс движението по линия на ООН, у нас тържествено бе отбелязана 10-годишнината от създаването на Лайънс движението в България.

В момента в нашата страна има 43 клуба и 928 членове – в София, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Карлово, Смолян, Стара Загора, Сливен, Бургас, Варна, Русе, Добрич, Кърджали, Несебър, Велико Търново, Габрово, Пещера, Панагюрище, Велинград.

Целите

Като част от Международното Лайънс движение основната цел и на българските клубове е да работят в полза на обществото и на нуждаещите се. Мотото “Ние служим” е водещо и за българските лайънисти. Основните програми са превенцията и борбата с очните заболявания, глухотата, диабета, наркоманията, развитието на културата, работата с младите хора и международният младежки обмен, международното сътрудничество и разбирателство, запазването на мира и опазването на околната среда. Независимо от тези приоритетни направления всеки от клубовете е свободен сам да си поставя и други задачи, особено важни за неговия регион и да работи по тях самостоятелно или заедно с други неправителствени организации, общински и държавни структури.

Делата

Социалното подпомагане съставлява голяма част от програмите на движението. За целта всеки един от Лайънс клубовете в стратата осъществява своя програма в зависимост от конкретните потребности на региона. Работи се и по основните и преиоритетни програми на международното Лайънс движение. За пример могат да бъдат посочени центровете за борба със слепотата в Русе и Варна. Нашата амбициозна задача е всеки клуб да разработи своя програма поне за един проект от особена важност за неговия регион. Със съдействието на общинската и държавната администрация, с привличане на средства, особено от сродни клубове извън България и преди всичко от Международната Лайънс фондация за осъществяване на тези програми, се надяваме, че Лайънс движението в България ще се утвърди като водещ привлекателен център за социално и културно укрепване и израстване.

Организационна структура


table-t.gif

В България тя се изгражда съгласно изискванията на Международната асоциация на Лайънс клубовете. Българските клубове са разделени в два региона – България Юг и България Север, както и на пет зони. През 2001 г. българското Лайънс движение получи пълна самостоятелност и правото да се обособи като отделен дистрикт – “Дистрикт 130 България”.

КАБИНЕТ НА ДИСТРИКТ 130-БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2013/2014 ГОДИНА

Дистрикт Управител: Станислав Сираков

Вице Дистрикт Управител: Марин Филин

Вице Дистрикт Управител: Пламен Чингаров

Паст Дистрикт Управител: Екатерина Игнатова

Отговорен секретар: арх. Цвети Първанов Русинов

Секретар: Анета Попова

Ковчежник: Соня Маламова

ПАСТ ДИСТРИКТ УПРАВИТЕЛИ

2001/2002 – Цвети Русенов

2002/2003 – Хартюн Ашикян

2003/2004 – Димо Илиев

2004/2005 – Петър Дончев

2005/2006 – Начко Пехливанов

2006/2007 – Петър Маламов

2007/2008 – Недялко Младенов

2008/2009 – Лъчезар Бакърджиев

2009/2010 – Пепка Русинова

2010/2011 – Стефан Христов

2011/2012 – Захар Мурогло

2012/2013 – Екатерина Игнатова


  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube