Мисия и Цели

МОТО

Официалното мото на асоциацията е We Serve! / Ние служим!.

ДЕВИЗ

Нашият девиз е:

Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety / Свобода, Интелигентност и Сигурност на нацията.

ОФИЦИАЛНИ ЦВЕТОВЕ

Крaлските цветове пурпурно и златно са били избрани като официални, когато асоциацията е учредена през 1917 г.

Пурпурният цвят символизира лоялността към приятелите, както и единството на разум и чувства /глава и сърце/, а златният – искреност на целите, свободомислие,
широта на възгледите, чистота в живота, щедрост по дух, сърце и имот към нуждаещите се.

ЦЕЛИ НА LIONS CLUBS INTERNATIONAL:

ДА СЪЗДАВА

И насърчава дух на разбирателство между хората по света

ДА ПОДДЪРЖА

Принципите на добро управление и добро гражданско общество

ДА ПОКАЗВА

Активен интерес към гражданското, културното, социалното и моралното благосъстояние на обществото

ДА ОБЕДИНЯВА

Клубовете чрез приятелство, другарство и взаимно разбирателство

ДА ПРОВЕЖДА

Открити дискусии по всички въпроси от обществен интерес, в които обаче партийни и сектантски религиозни въпроси не трябва да бъдат дискутирани

ДА ОКУРАЖАВА

Готовите хора да служат на своята общност без лична изгода, да окуражава работоспособността и ефективността и да поддържа високи етични стандарти в търговията, индустрията, професиите, обществените дейности и личните усилия

ДА ПОКАЗВА

Вярата си в своето призвание чрез усърдно старание до край, така че да получа репутация за качество и служба

ДА СЕ СТРЕМИ

Към успех и да изисква всички полагащи се честни възнаграждения или ползи, но да не приема облаги, които биха коствали загубата на собственото самоуважение, поради нечестни или съмнителни действия

ДА ПОМНИ

Че изграждайки свой бизнес не е необходимо да се разрушава този на другите, да бъде лоялен към всички клиенти и потребители и верен на самия себе си

КОГАТО

Възникне съмнение в правотата или етичността на моето поведение или действие към другите,  да  разрешавам тези съмнения самостоятелно

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА LIONS CLUBS INTERNATIONAL:

ДА ПОКАЗВАМ своята вяра в това, което работя, като постоянствам, за да заслужа доброто си име чрез качествена служба.

ДА СЕ СТРЕМЯ към успеха и да изисквам честно възнаграждение според труда си, но да не губя собственото си достойнство като извличам полза по нечестен начин или с недостойно поведение.

ДА ПОМНЯ, че мога да развивам бизнеса си без да унищожавам изграденото от други; да бъда лоялен към клиентите си и честен пред себе си.

ВИНАГИ, КОГАТО възникне съмнение спрямо правото или морала на моето отношение или поведение към други, да отсъждам в тяхна полза.

ДА СЧИТАМ приятелството за цел, а не средство. Да вярвам, че истинското приятелство не се основава на взаимните услуги, но че истинското приятелство не иска нищо, но приема услугите в духа, в който са дадени.

ВИНАГИ да помня задълженията си като гражданин към своя народ, държава и общност и да им бъда неизменно верен с думи и дела. Да им отделям време, труд и средства без да очаквам заплащане.

ДА ПОМАГАМ на другите, като съчувствам на изпадналите в беда, подкрепям слабите и подпомагам материално нуждаещите се.

ДА ПЕСТЯ критиките и да бъда щедър с похвалите; да не руша, а да строя.

ОСНОВНО КРЕДО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА LIONS CLUBS INTERNATIONAL:

ДА СЪЗДАВАМ И ПОДДЪРЖАМ дух на разбирателство между всички хора с хуманитарна цел, като доброволно служа на обществото и на международното сътрудничество.

  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube