Материали

От ДУ : Видове членство

Posted by admin on 27.09.2013 at 12:04 pm

Само когато познаваме добре утвърдените от МАЛК видове членство ,ние ще можем да ги използваме по-активно за собственото си хармонично развитие като Клубове и Дистрикт. Tweet

  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube